בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה קבע כי עו"ד התרשל במילוי חובותיו כלפי התובע בכך שלא בדק את המצב התכנוני של הנכס והתאמתו להיתרי הבניה.(דוד סילבר נ' אבי קלינגהופר עו"ד, ת"ק 66907-03-17 מיום 10.9.17) .

הנתבע ייצג את התובע בעיסקה בה רכש התובע זכויות בנכס ששימש דירת מגורים בחיפה. הנכס רשום כדירה בצו רישום הבית המשותף והוגדר כדירה גם בחוזה המכר. לאחר חתימת החוזה ביקש התובע לקבל משכנתא. שמאי מטעם הבנק בדק את תיק הנכס בעירייה וגילה כי הדירה נבנתה ללא היתר בניה וכי שטח הדירה מסומן בתשריט כ – garage  . לפיכך נמסר לתובע כי לא יוכל לקבל משכנתא.

התובע פנה לנתבע וביקרש לבטל את עיסקת המכר וכעבור שנה העיסקה בוטלה והמקדמה הושבה לתובע.

למרות כי הנתבע הכניס סעיף בחוזה הפותר אותו לכאורה, מאחריות כלפי התובע, ככל שהדברים נוגעים לבדיקת המצב התכנוני של הנכס, קבע בית המשפט כי הנתבע התרשל במילוי חובותיו כלפי התובע בייצוגו בעיסקת מקרקעין ופסק פיצויים לתובע בגין ההוצאות ועוגמת הנפש שנגרמו לו.

זאת הוכחה נוספת מדוע אין לוותר על בדיקה מקצועית של שמאי מקרקעין לפני רכישת נכס מקרקעין. זאת הוצאה כספית זניחה יחסית למחיר בנכס אך חוסכת בדרך כלל כסף , זמן ועוגמת נפש כמתואר לעיל.

יש לכם שאלות? מוזמנים ליצור קשר!

חייג עכשיו

סגור תפריט