חוק התכנון והבניה קובע כי ניתן להפקיע עד 40% משטח חלקה ללא פיצוי, אך הוא גם מגדיר לאיזו מטרה ניתן להפקיע ללא פיצוי ולאיזו מטרה יש לפצות את בעל הזכויות בחלקה שנפגעה.

בעל נכס שקיבל הודעה על הפקעה יכול להגיש תביעה לפיצוי, המלווה בחוות דעת שמאי מקרקעין מוסמך.

אלי לוסטיג  יבצע בדיקה מדוקדקת: אילו צרכי ציבור מתוכננים, מה מידת הנזק לבעל הנכס. האם גם המחוברים לקרקע נפגעו כתוצאה מההפקעה. האם יש פגיעה גם ביתרת החלקה שלא הופקעה. איזה סוג של פיצוי מגיע לבעל הקרקע, האם באפשרותו לתבוע גם ירדת ערך, האם ניתן לתבוע פיצוי מן המטר הראשון  וכו'.

יש לכם שאלות? מוזמנים ליצור קשר!

חייג עכשיו

סגור תפריט