רבות דובר בנושא של מחירי הדיור והקושי של צעירים כיום להגיע לדירה משל עצמם.

במאמר זה אציג תשריט שיכול להתממש כבר בחודשים הקרובים ושהשפעתו על המשק תהייה ארוכת טווח ובכיוון הרצוי של האטה בעליית מחירי הדירות ופתרונות דיור לזוגות הצעירים ומחוסרי הדיור.

דמיינו לעצמכם כי משרד הבינוי והשיכון מפרסם פרוגרמה (תכנית) לבנייה במקומות שונים בארץ בהתאם להיקף הקרקעות המתוכננות ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל) ומפרסם מכרזים לקבלנים.

במכרזים אלו משרד הבינוי והשיכון קובע את שטח הדירות שייבנו, את מחירן ומבטיח לקבלנים כי תרכוש מהם את יתרת הדירות שלא יצליחו למכור אחרי תקופה מסוימת. כמו – כן קובע משרד הבינוי והשיכון את המפרט ואת רמת הגמר של הדירות. שטח הדירות המתוכננות בין 40 מ"ר ל – 70 מ"ר דהיינו 2 עד 3 חדרים.

לזוגות הצעירים ומחוסרי הדיור תובטח משכנתא בגובה 80% עד 90% ממחיר הדירה, בריבית מסובסדת לתקופה של עד 30 שנים.

סכום ההלוואה לו זכאי זוג צעיר למשל, ייקבע על סמך הניקוד שצבר עפ"י הקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון. הניקוד לזכאי משרד הבינוי והשיכון יקבע על פי מצבם הסוציאלי, האם אין ברשותם דירת מגורים, מגורים עם ההורים, מספר נפשות בחדר, רמת הכנסה, מיקום – האם במרכז או בפריפריה , באזור עדיפות לאומית וכו'.

לקבלנים ייקבע משך זמן מקסימאלי לגמר הבניה כאשר קיצור תקופה זו תזכה את הקבלן בבונוס בהתאם למספר החודשים שהקדים את מסירת הדירות.

משרד הבינוי והשיכון יגיע להסדר עם הרשויות המקומיות שבתחומן פורסמו המכרזים לקידום ועידוד הבניה עפ"י הפרוגרמה בדבר סיוע בביצוע תשתיות ומבני ציבור כמו בתי ספר, גני ילדים, מרפאות, בתי כנסת ועוד.

נישמע אוטופי? ובכן אין כאן שום דבר חדש, כך פעל משרד הבינוי והשיכון בעבר בשמו הקודם משרד השיכון.

להלן נתונים הממחישים את השפעת משרד הבינוי והשיכון בבניה הציבורית למגורים בשנות ה – 90 לעומת שנת 2013

מתוך פירסומי משרד הבינוי והשיכון , אגף מידע וניתוח כלכלי.

ניתן להיווכח בצמצום הפעילות של משרד הבינוי והשיכון בבניה הציבורית למגורים.

לדוגמא: התחלות הבניה ביוזמת המשרד בשנת 1996 היו 19,391 יח"ד לעומת 9,956 יח"ד בשנת 2013 .

ההשקעות של הבניה הציבורית מסה"כ ההשקעות בבניה למגורים קטנו מ – 21.1% ב – 1996 ל – 7.3% ב – 2013 .

משרד הבינוי והשיכון חייב והתערב ולהוביל מהלך כפי שתואר לעיל או דומה לו, על מנת לגרום לרגיעה ושינוי מגמה בענף הבניה למגורים.

כך לדוגמה, הזוגות הצעירים אשר יירשמו לתכנית הזכאות במסגרת הפרוגרמה של משרד הבינוי והשיכון יפחיתו ביקושים בשוק הפרטי וייפנו היצע של יח"ד למשפרי דיור ואחרים אשר אינם זקוקים לסיוע ברכישת דירה.

גם בבניה הפרטית ניתן להוריד מחירים ע"י הפחתת עלות הקרקע המשווקת במכרזי רמ"י והקטנת עלויות ההקמה למשל בשיטת הבית הגדל .

בשיטה זו אשר אף היא בוצעה בעבר, הקבלנים בונים קומה בבית צמוד קרקע או חדר בדירה בבניה רוויה , ברמת מעטפת בלבד.

הרוכש חוסך בהוצאות הרכישה ויכול בעתיד כאשר יהיו בידיו האמצעים הכספיים הדרושים, להגדיל את שטח דירתו , מבלי שיהיה עליו למכור ולרכוש דירה אחרת עקב הרחבת המשפחה.

פתרונות אלו בוצעו כאמור, בהצלחה בעבר ואין כל סיבה מדוע לא יבוצעו גם כיום. על ממשלת ישראל לקבל החלטה לשוב ולהיות שחקן מרכזי בשוק הבניה למגורים ולהוביל מהלכים שיאפשרו למחוסרי דיור ולזוגות הצעירים לרכוש דירה ולהקים בית בישראל.

יש לכם שאלות? מוזמנים ליצור קשר!

חייג עכשיו

סגור תפריט